Home

Buy the Audiobook here

Audiobook

10.00

Category:

Description

Login

Contact

Phone: 086-8870478
Contact me about my books, poems and audiobook
Maria Ní Mhurchú, Cluain Coille, Dingle, Co. Kerry Ireland
MON-FRI 09:00 - 19:00, SAT-SUN 10:00 - 14:00

About The Book

Cuirim fáilte roimh ‘Caifé Caol mmm’, bailiúchán de dhánta ó Maria Ní Mhurchú. Bean an-ghníomhach agus an-chruthaitheach í Maria.

Tá leabhair filíochta eile le Maria foilsithe cheana, chomh maith le drámaí ar nós ‘Imithe le Gealaigh’ agus ‘Tomás na bPúcaí’ a ghnóthaigh gradaim. Chun scríbhneoireacht Maria a thuiscint is a bhraithstint, cabhraíonn sé má tuigtear go mbíodh deacrachtaí aici le sláinte intinne.

Ina réamhrá sa leabhar ‘Caite le Chéile’, ag tagairt don easláinte sin, deir sí: ‘theastaigh uaim na mothúcháin, agus na tuairimí agus na fadhbanna a bhíonn agam a léiriú do na gnáthdhaoine chun go dtuigfidís an meon aigne a ghabhann lena leithéid’. Tá sé tábhachtach go gcuirfí an léargas saoil san agus na mothúcháin a ghabhann leis os comhair an phobail ar mhaithe le comhthuiscint is bá a chothú agus ar mhaithe le tuiscint níos iomláine a fháil ar chás an duine daonna. Déanann Maria an t-eispéireas san a ríomh ina cuid scríbhneoireachta; déanann sí é go macánta fírinneach, gan scáth gan eagla. Déanann sí san go healaíonta agus le greann i nGaeilge is i mBéarla. Agus déanann sí é i bhfoirmeacha liteartha éagsúla, i bprós, i bhfilíocht, ar stáitse is ar phár. Éiríonn le Maria cruth ealaíonta a chur ar a taithí saoil féin a ghluaiseann ón suaitheadh aigne a chruthaíonn domhan diamhair scanrúil samhlaíochta go dtí an aigne suaimhneach ina bhfuil gliondar, áthas is gealgháire i réim. Déanann sí claochlú ealaíonta a chur ar na gnáth mhothúcháin daonna a bhíonn, babhtaí, ag coimhlint le mothúcháin scanrúla an aigne shuaite. Pléann sí leis na heasnaimh atá ina saol agus gabhann sí buíochas as na tabhartais a bronnadh uirthi. Tagann a nádúr máithreachais chun cinn sa bplé sin. Uaireanta bíonn sí ag lorg faoisimh ón suaitheadh aigne, ón gcíor thuathúil scanrúil a bhraitheann sí. Ar fheiscint deich mhilliún lampróg / Ar lasadh sa doircheacht
deir sí:
Anois, is cairde go deo sinn
Agus beidh cabhair agam anois,
An láimh in uachtar d’fháil ar an ndiabhal
A shleamhnaíonn…
Cosúil le lus na hoíche,
Cosúil le púca ón lios,
Cosúil le nathair nimhe sa Ghairdín,
A shleamhnaíonn isteach im’ thromluí
I ngan fhios dom.
Agus an bua mór atá ag Maria ná gur féidir léi na téamaí sin a phlé go héadrom greannmhar. Tá féith an ghrinn go smior i Maria. Feiceann sí cúis gáire go rialta ina saol. Gura fada a leanfaidh sí ag scríobh.

About Maria Ní Mhurchú

I am a free-lance writer for television, stage and radio. I’m also a published poet. I work with the drama group Aisteoirí Bhréanainn, of Corca Dhuibhne [Dingle]. 

Comhlacht Forbartha na nDéise have commissioned me to write a stage-play 2021. 

Working as assistant editor at AN SAGART i gained much experience from the publishing company run by University College of Maynooth. Chairman Prof. Pádraig Ó Fiannachta. Duilleoga Draíochta and Caite le Chéile are among the books I’ve written.

My play Imithe Le Gealaigh was performed to a full house each night as part of The Dublin Fringe Festival in Bewley’s newly refurbished theatre in Grafton St. We received rave reviews for the play including 4 stars review from The Irish Times.

I am a member of The Irish Screenwriters and Playwrights Guild. I’m also a founding member of IFTA – Irish Film & Television Academy.

I’m currently part of a radio course and I’m hoping to produce my own shows in the future. I’m thoroughly enjoying myself…!!

with thanks to

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Pa Lynch as an taifeadadh breá, Dominika Szalasna as an clúdach aoibhinn agus Martyna Szalasny as na léaráidí álainne ,  Boscó Ó Conchúir as an réamhrá, le Daragh O’Sullivan as an suíomh idirlíon aoibhinn agus le Líle Ní Ghairabhí a dhein raiceaireacht bhreá ar chuid dos na dánta. Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabháil le Rachel Holstead agus Ealain na Gaeltachta a chabhraíonn liom agus a thacaíonn liom agus mé I mbun saothar. Ealain@udaras.ie 

Le grá, Maria Ní Mhurchú

Scroll to Top